شیر آب

KitchenAid KHWL260VWH

تلگراف آب فوری - گرم با ظرفیت 2 کوارت ، 60 فنجان در ساعت. جریان ، سیستم های ضد آهک زدایی / بدون سرب و دمای قابل تنظیم آب: سفید