تعمیر قهوه ساز

Keurig 2.0 آبجو کار نمی کند - آب پمپاژ نمی کند - دم نمی کند

مشکل: Keurig 2.0 ما کار نمی کند. My Keurig 2.0 با برخی از k-cup ها سازگار نیست. ما بعضی از فنجان های مارک k را خریداری کردیم و آنها کار نمی کنند. می گوید OPS سازگار نیست. بنابراین ما این موارد را کنار گذاشته و مواردی را که کوریگ تأیید کرده است امتحان کردیم اما هنوز هیچ یک از آنها دم نخواهد کرد ... Keurig 2.0 آبجو کار نمی کند - آب پمپ نمی کند - دم نمی کند ادامه مطلب »