منظور از اعداد در صدای فراگیر چیست؟

اعداد در اصطلاح صدای فراگیر به معنای میزان استفاده از بلندگوها است. به عنوان مثال اعداد صوتی فراگیر هستند 2.0 ، 3.0 ، 3.1 ، 5.0 ، 5.1 ، 7.0 و 7.1 . وقتی از عدد 5.1 استفاده می شود ، این به معنای 5 بلندگوی اصلی سطح گوش به علاوه 1 ساب ووفر است.

شماره اول: 7.x.x = این عدد به معنای میزان بلندگوهای اصلی در سطح گوش است.
شماره دوم: x.1.x = این عدد تعداد ساب ووفرها را نشان می دهد.
شماره سوم: x.x.4 = این تعداد میزان بلندگوهای بالاتر از سطح گوش را نشان می دهد که جلوه ای سه بعدی اضافه می کنند. (با گیرنده سینمای خانگی Dolby Atmos فعال است)

مثال: صدای فراگیر 9.1.4
9 = نه سخنران سنتی
1 = ساب ووفرهای یک طبقه
4 = چهار بلندگوی سه بعدی یا بلندگوهای سقفیتوجه: در تصاویر زیر ، قرار دادن برخی بلندگوها ممکن است دقیقاً درست نباشد. این تصاویر برای نشان دادن میزان بلندگوها و نه محل قرارگیری دقیق آنها است. بلندگوها باید متناسب با چیدمان و اندازه اتاق قرار بگیرند. تمام طرح های صدای فراگیر متفاوت خواهد بود.

اعداد صدای فراگیر توضیح داده شده:

2.0 نمودار تنظیم صدای فراگیر2.0 : 2 بلندگوی اصلی - 1 بلندگوی کانال چپ و 1 راست بدون ساب ووفر.
(سیگنال منبع دارای 2 کانال اصلی است و هیچ کانال باس دارای اثرات فرکانس پایین است)

2.1 نمودار تنظیم صدای فراگیر2.1 : 2 بلندگوی اصلی - 1 بلندگوی کانال سمت چپ و 1 راست با 1 ساب ووفر.
(سیگنال منبع دارای 2 کانال اصلی و 1 کانال باس اثرات فرکانس پایین است)

3.0 نمودار تنظیم صدای فراگیر3.0 : 3 بلندگوی اصلی - 1 بلندگوی کانال سمت چپ و 1 راست با 1 کانال مرکزی و بدون ساب ووفر.
(سیگنال منبع دارای 3 کانال اصلی است و هیچ کانال باس دارای اثرات فرکانس پایین است)


نحوه حذف بقایای نوار چسب از شیشه

3.1 نمودار تنظیم صدای فراگیر3.1 : 3 بلندگوی اصلی - 1 بلندگوی کانال چپ و 1 راست همراه با 1 کانال مرکزی و 1 ساب ووفر.
(سیگنال منبع دارای 3 کانال اصلی و 1 کانال باس اثرات فرکانس پایین است)

5.0 نمودار تنظیم صدای فراگیر5.0 : 5 بلندگوی اصلی - 1 عدد چپ ، 1 راست ، 1 مرکز ، 1 دور راست ، 1 دور چپ و بدون ساب ووفر.
(سیگنال منبع دارای 5 کانال اصلی است و هیچ کانال باس دارای اثرات فرکانس پایین است)

5.1 نمودار تنظیم صدای فراگیر5.1 : 5 بلندگوی اصلی - 1 چپ ، 1 راست ، 1 مرکز ، 1 دور صحیح ، 1 دور چپ ، 1 ساب ووفر.
(سیگنال منبع دارای 5 کانال اصلی و 1 کانال باس اثرات فرکانس پایین است)

5.2 نمودار تنظیم صدای فراگیر5.2 : 5 بلندگوی اصلی - 1 چپ ، 1 راست ، 1 مرکز ، 1 دور راست ، 1 دور چپ ، 2 ساب ووفر.
(سیگنال منبع دارای 5 کانال اصلی و 2 کانال باس افکت با فرکانس پایین است)

7.0 نمودار تنظیم صدای فراگیر7.0 : 7 بلندگوی اصلی - 1 چپ ، 1 راست ، 1 مرکز ، 1 دور راست ،
1 فراگیر چپ ، 1 عقب راست ، 1 عقب چپ ، بدون ساب ووفر.
(سیگنال منبع دارای 7 کانال اصلی است و هیچ کانال باس با اثر فرکانس پایین دارد)

7.1 نمودار تنظیم صدای فراگیر7.1 : 7 بلندگوی اصلی - 1 چپ ، 1 راست ، 1 مرکز ، 1 دور راست ،
1 فراگیر چپ ، 1 عقب راست ، 1 عقب چپ ، 1 ساب ووفر.
(سیگنال منبع دارای 7 کانال اصلی و 1 کانال باس اثر فرکانس پایین است)

7.2 نمودار تنظیم صدای فراگیر7.2 : 7 بلندگوی اصلی - 1 چپ ، 1 راست ، 1 مرکز ، 1 دور راست ،
1 فراگیر چپ ، 1 عقب راست ، 1 عقب چپ ، 2 ساب ووفر.
(سیگنال منبع دارای 7 کانال اصلی و 2 کانال باس اثر فرکانس پایین است)

9.0 نمودار تنظیم صدای فراگیر9.0 : تنظیمات 9.0 شامل اسپیکر جلو و چپ ، مرکز ،
2 بلندگوی جلو و عریض ، 2 فراگیر ، 2 دور پشت و بدون ساب ووفر.

9.1 نمودار تنظیم صدای فراگیر9.1 : یک تنظیم صدای فراگیر 9.1 شامل بلندگوی جلو و چپ ،
یک مرکز ، 2 بلندگوی جلو و عریض ، 2 فراگیر ، 2 دور عقب و 1 ساب ووفر.

9.1.2 نمودار تنظیم صدای فراگیر9.1.2 : تنظیم صدای فراگیر 9.1.2 شامل بلندگوهای جلو و چپ ، بلندگوی مرکزی ،
بلندگوهای گسترده چپ و راست ، بلندگوهای فراگیر چپ و راست ، بلندگوهای فراگیر عقب چپ و راست ،
1 ساب ووفر و 2 بلندگو نصب شده روی سقف یا بلندگوهای Dolby Atmos که به سمت بالا شلیک می شوند.

9.1.4 نمودار تنظیم صدای فراگیر9.1.4 : تنظیم صدای فراگیر 9.1.4 شامل یک بلندگوی جلو و چپ ، یک بلندگوی مرکزی ،
بلندگوهای گسترده چپ و راست ، بلندگوهای فراگیر چپ و راست ، بلندگوهای فراگیر عقب چپ و راست ،
بلندگوهای Dolby Atmos 1 ساب ووفر و 4 سقف نصب شده یا رو به بالا.

9.2 نمودار تنظیم صدای فراگیر9.2 : یک تنظیم صدای فراگیر 9.2 شامل بلندگوی جلو و چپ ،
یک مرکز ، 2 اسپیکر جلو و عریض ، 2 دور صوت ، 2 دور عقب و 2 ساب ووفر.


آیا می توانید صفحه تلویزیون را تعمیر کنید

9.2.4 نمودار تنظیم صدای فراگیر9.2.4 : تنظیم صدای فراگیر 9.2.4 شامل یک بلندگوی جلو و چپ ، یک بلندگوی مرکزی ،
بلندگوهای گسترده چپ و راست ، بلندگوهای فراگیر چپ و راست ، بلندگوهای فراگیر عقب چپ و راست ،
2 ساب ووفر ، و 4 بلندگو نصب شده روی سقف یا بلندگوهای Dolby Atmos که به بالا شلیک می شوند.

انواع سیستم های صوتی فراگیر:

یک سیستم صوتی فراگیر یا از یک گیرنده صدا یا یک نوار صدا تشکیل شده است. نوار صدا راهی آسان تر برای به دست آوردن تغییرات مختلف صدای فراگیر است. سیم کشی کمتر ، بلندگوهای کوچکتر و بلوتوث از مزیت های داشتن نوار صوتی نسبت به گیرنده است. با این حال استفاده از گیرنده با بلندگوهای با کیفیت بالا بهترین طرح برای یک تجربه واقعی سینما است.

برخی از نوارهای صدا ادعا می کنند که توانایی خارج از جعبه 9.2.4 را دارند. ناکامیچی دارای سیستم نوار صوتی Dolby Atmos با جدیدترین سیستم عامل است. برای پول ، برخی از سیستم های نوار صدا برای صدای عالی مناسب هستند. به خصوص در اتاق های نشیمن کوچک یا در یک آپارتمان کوچک کاربردی هستند. ساب ووفرهای بیشتر نوارهای صدا بلوتوث هستند ، به این معنی که می توان آنها را تقریباً در هر جایی از اتاق قرار داد و نیازی به سیم کشی بلندگو نیست.

سیستم نوار صدا Nakamichi Shockwafe سیستم نوار صدا Nakamichi Shockwafe

سیستم های صدای فراگیر مانند میله های صوتی یا گیرنده ها دارای موتورهای پردازش صوتی خاصی هستند که کانال های صوتی رمزگذاری شده روی دیسک را پردازش می کنند و کانال ها را برای صدای فراگیر اضافی ایجاد می کنند. به این ترتیب صدا برای بلندگوهای اضافی تولید می شود. اینجاست که Dolby Atmos ، Dolby TrueHD ، Dolby Digital Plus و Dolby Vision وارد صحنه می شوند. این موتورهای صوتی خاص صدا را گرفته و برای پردازش مجدد آن جلوه های صوتی ویژه ای را با تنظیم بلندگو تولید می کنند.


کد تلویزیون jvc با استفاده از ریموت جهانی

سیستم صوتی 5.1 چگونه کار می کند؟

5.1 یک فناوری صدای چند کاناله است که دارای پنج کانال صدا در موقعیت های چپ ، راست ، مرکز ، احاطه چپ و راست احاطه شده است. 5.1 سیستم صدای فراگیر هم افکت های کانال فراگیر و هم کانال های عقب را به 2 کانال اضافه می کند.

سیستم صوتی 7.1 چگونه کار می کند؟

صدای صوتی موقعیتی 7.1 از پیکربندی بلندگوی جلو ، مرکز و LFE (ساب ووفر) استاندارد استفاده می کند. یک سیستم صوتی 7.1 هر دو کانال فراگیر و پشت را به 4 کانال مختلف جدا می کند. صدای صوتی در کانالهای فراگیر و چپ و راست و 2 کانال فراگیر عقب پردازش می شود.

دیسک های Blu-Ray و 4K چگونه با صدای فراگیر کار می کنند؟

دیسک های Blu-ray و Blu-ray 4K Ultra HD با صدای فراگیر اضافی برای بلندگوهای پشت یا عقب رمزگذاری شده اند. این یک سالن سینما را مانند صدایی که با تنظیم صوتی صحیح قابل تجربه است ، خلق می کند. فرمت های Blu-ray Disc و HD DVD با فرمت های ویدیویی خانگی تا هشت کانال Dolby TrueHD ، DTS-HD Master Audio بدون ضرر یا صدای LPCM فشرده نشده را ارائه می دهند.

اعداد در صدای فراگیر

1.x.x = اولین شماره تعداد بلندگوها یا کانالهای اصلی صوتی در سطح گوش است.

x.1.x = عدد دوم به معنای تعداد ساب ووفرهای سیستم صوتی است. به کانال LFE (جلوه های فرکانس پایین) در موسیقی متن فراگیر اشاره دارد که توسط یک ساب ووفر اداره می شود.

x.x.1 = عدد سوم به مقدار کانالهای عمودی یا ارتفاعی اشاره دارد که روی سقف نصب شده اند یا بلندگوهایی به صورت عمودی شلیک می کنند و جلوه 3D ویژه ای به آن می افزاید. (دالبی اتموس)

بلندگوی آتش به بالا Dolby Atmos

برخی از مزایای داشتن سیستم صوتی چند کاناله ، فناوری های جدید پردازش صدا مانند دالبی اتمس ، دالبی TrueHD ، دالبی دیجیتال پلاس و دالبی ویژن می تواند یک تجربه گوش دادن سه بعدی ایجاد کند. اصوات را می توان دقیقاً در فضای سه بعدی قرار داد و جابجا کرد.

چگونه می توان یک سیستم صوتی فراگیر Dolby Atmos را راه اندازی کرد؟

نمی دانید چگونه می توان سیستم صوتی فراگیر Dolby Atmos را راه اندازی کرد؟ در اینجا یک فایل .pdf وجود دارد که شامل نمودارهایی از تنظیمات استاندارد و ترکیبی برای رایج ترین تنظیمات بلندگو است و برای بلندگوهای بالای سر و بلندگوهای فعال Dolby Atmos ارائه شده است: 5.1.2 ، 5.1.4 ، 7.1.2 ، 7.1.4 ، 9.1 .2 ، و 9.1.4. نصب صوتی - دستورالعمل های نصب سینمای خانگی Dolby Atmos

آیا تنظیم صدای فراگیر دارید که با هر یک از موارد بالا رقیب باشد؟ آیا در مورد شماره های مرتبط با صدای فراگیر س questionsالی دارید؟ آیا توضیح نادرستی درباره تنظیم صدای فراگیر داریم؟ لطفا سوالات یا نظرات خود را در زیر بگذارید.