کدهای خطای تهویه مطبوع LG Split System - عیب یابی - نگهداری

لیست کامل کولر گازی LG چند دستگاه تقسیم و کد خطای اینورتر. وقتی کدهای خطا در کنترل از راه دور LG AC یا واحد دیواری پانل LED AC AC ظاهر می شوند ، این به کاربر می گوید که مشکلی در LG AC واحد. کد خطایی که نمایش داده می شود ، مسئله یا مشکلی را که با AC رخ داده است به شما می گوید.

دانستن اینکه کد خطا به چه معناست یا تعریف آن به شما کمک می کند دقیقاً بخشی را که باید اصلاح ، تعمیر ، تمیز یا تعویض شود ، درک و عیب یابی کنید. سپس می توانید قطعه را خود تمیز ، تعمیر یا تعویض کنید بنابراین در هزینه صرفه جویی می کنید.

کدهای خطای تهویه مطبوع LG Split System - عیب یابی - نگهداری کدهای خطای تهویه مطبوع LG Split System - عیب یابی - نگهداریوقتی در واحد AC AC شما خطا یا خطایی رخ دهد ، یک کد 2 ، 3 یا 4 رقمی در صفحه نمایش LED کنترل از راه دور نشان داده می شود. اگر واحد AC AC شما دارای یک کنترل از راه دور همراه با واحد نیست ، پس کد خطای 2 ، 3 یا 4 رقمی در صفحه LED جلوی واحد داخلی نمایش داده می شود.

LG محل سکونت LED ها LG محل سکونت LED ها

توجه داشته باشید: اگر بیش از دو خطا در یک زمان دقیق اتفاق بیفتد ، ابتدا کد خطای شماره پایین بر روی صفحه نمایش نشان داده می شود.

3 خطای اول LG AC معمولاً گزارش می شوند - به همین دلیل است که آنها ابتدا لیست شده و از کار افتاده اند = اینها هستند چراغ چشمک می زند - CH05 - CH10

خطای کولر گازی LG = چراغ چشمک می زند
-قطع کننده مدار را در واحد AC خود خاموش کرده و سپس دوباره روشن کنید.
-اگر اتصال شل وجود نداشته باشد کولر گازی شما به طور عادی کار خود را آغاز می کند.
اتصالات سیم کشی را برای اتصال شل در واحد بررسی کنید.
-شارژ مبرد کم می تواند باعث چشمک زدن نور کولر شود.

کد خطای تهویه مطبوع LG Split System = C5 یا CH05
LG AC Fault Definition = ارتباط بین واحدهای داخلی و خارجی
چراغ چشمک زن = 5
نمایش = فضای باز در فضای داخلی
عملیات داخلی = خاموش

کد خطای تهویه مطبوع LG Split System = CA یا CH10
LG AC Fault Definition = دمای تخلیه بیش از 130 درجه سانتیگراد - ترمیستور تخلیه معیوب
چراغ چشمک زن = 10
نمایش = فضای باز در فضای داخلی
عملیات داخلی = روشن

قطعات کولر گازی ال جی برای رفع کدهای خطا قطعات کولر گازی ال جی برای رفع کدهای خطا

کد خطای تهویه مطبوع LG Split System = C1 یا CH01
LG AC Fault Definition = سنسور دمای داخلی مدار باز یا بسته است
نور چشمک می زند = 1
نمایش = داخل سالن
عملیات داخلی = روشن

کد خطای تهویه مطبوع LG Split System = C2 یا CH02
LG AC Fault Definition = سنسور دمای خارج از منزل مدار باز یا بسته - خطای ترمیستور هوای خارج یا دمای لوله کشی
(اندازه گیری مقاومت دو ترمیستور)
چراغ چشمک زن = 2
نمایش = فضای باز در فضای داخلی
عملیات داخلی = روشن

کد خطای تهویه مطبوع LG Split System = C3 یا CH03
LG AC Fault Definition = خطا در ارتباطات داده ها ارتباطات (R / کنترل سیمی داخلی)
چراغ چشمک زن = 3

کد خطای تهویه مطبوع LG Split System = C4 یا CH04
LG AC Fault Definition = مدار باز یا بسته سنسور دمای هیت سینک
چراغ چشمک زن = 4
نمایش = فضای باز در فضای داخلی
عملیات داخلی = روشن

کد خطای تهویه مطبوع LG Split System = C5 یا CH05
LG AC Fault Definition = ارتباط بین واحدهای داخلی و خارجی
چراغ چشمک زن = 5
نمایش = فضای باز در فضای داخلی
عملیات داخلی = خاموش

کد خطای تهویه مطبوع LG Split System = C6 یا CH06
LG AC Fault Definition = جریان بیش از حد در مدار ولتاژ اینورتر - DC Peak Power
چراغ چشمک زن = 6
نمایش = فضای باز در فضای داخلی
عملیات داخلی = خاموش

کد خطای تهویه مطبوع LG Split System = C7 یا CH07
LG AC Fault Definition = جریان بیش از حد کمپرسور
چراغ چشمک زن = 7
نمایش = فضای باز در فضای داخلی
عملیات داخلی = خاموش

کد خطای تهویه مطبوع LG Split System = C8 یا CH08
LG AC Fault Definition = فن داخلی نمی چرخد
چراغ چشمک زن = 8
نمایش = داخل سالن
عملیات داخلی = خاموش

کد خطای تهویه مطبوع LG Split System = C9 یا CH09
LG AC Fault Definition = فن در فضای باز نمی چرخد
چراغ چشمک زن = 9
نمایش = فضای باز در فضای داخلی
عملیات داخلی = خاموش

کد خطای تهویه مطبوع LG Split System = CA یا CH10
LG AC Fault Definition = دمای تخلیه بیش از 130 درجه سانتیگراد - ترمیستور تخلیه معیوب
چراغ چشمک زن = 10
نمایش = فضای باز در فضای داخلی
عملیات داخلی = روشن


تلویزیون element به خودی خود خاموش می شود

کولر گازی LG Split System کد خطا = چشمک زن CH32
LG AC Fault Definition = دمای تخلیه زیاد است - ممکن است واحد مبرد کم باشد یا جریان هوا مسدود شود - کویل کثیف یا فیلتر هوا
نمایش = داخل سالن

تهویه مطبوع LG Split System کد خطا = CC
LG AC Fault Definition = خطای EEPROM
چراغ چشمک زن = 2 + 1
نمایش = در فضای باز
عملیات داخلی = روشن

تهویه مطبوع LG Split System کد خطا = CD
LG AC Fault Definition = خطای ماژول اینورتر
چراغ چشمک زن = 3 + 1
نمایش = در فضای باز
عملیات داخلی = روشن

تهویه مطبوع LG Split System کد خطا = CL
LG AC Fault Definition = عملکرد قفل کودک انتخاب شده است - خطایی نیست - دکمه های Timer و Min را به مدت 3 ثانیه همزمان فشار دهید تا روشن / خاموش شود
وضعیت داخلی = روشن

کولر گازی LG Split System کد خطا = HL
LG AC Fault Definition = High Limit (شناور سوئیچ) - سوئیچ شناور مدار باز
وضعیت داخلی = خاموش

تهویه مطبوع LG Split System کد خطا = Po
LG AC Fault Definition = سیستم در حالت پاور - (خطا نیست)
نمایش = داخل سالن

تهویه مطبوع LG Split System کد خطا = Lo
LG AC Fault Definition = سیستم در حالت آزمایش است (خطا نیست)
نمایش = داخل سالن

تهویه مطبوع LG Split System کد خطا = 01
LG AC Fault Definition = سنسور هوا (باز / کوتاه) - مدار باز / کوتاه
وضعیت داخلی = خاموش

کولر گازی LG Split System کد خطا = 02
LG AC Fault Definition = سنسور لوله ورودی - باز / اتصال کوتاه
وضعیت داخلی = خاموش

کولر گازی سیستم اسپلیت LG کد خطا = 03
LG AC Fault Definition = ارتباطات (R / کنترل سیم داخلی) - مسئله ارتباطات
وضعیت داخلی = خاموش

کولر گازی LG Split System کد خطا = 04
LG AC Fault Definition = تخلیه پمپ / سوئیچ شناور - سوئیچ شناور مدار باز (زنگ هشدار سطح بالا)
وضعیت داخلی = خاموش

تهویه مطبوع LG Split System کد خطا = 05
LG AC Fault Definition = ارتباطات (فضای داخلی) - مسئله ارتباطات
وضعیت داخلی = خاموش

کولر گازی LG Split System کد خطا = 06
LG AC Fault Definition = سنسور لوله خروجی - اتصال باز / اتصال کوتاه
وضعیت داخلی = خاموش

کولر گازی LG Split System کد خطا = 07
LG AC Fault Definition = حالت عملکرد متفاوت - واحدهای داخلی در حالت های مختلف کار تنظیم می شوند
وضعیت داخلی = خاموش

کولر گازی LG Split System کد خطا = 21
LG AC Fault Definition = (جریان بیش از حد کمپرسور) - سوunction عملکرد کمپرسور ، خطای IPM
LED01G = 2 بار (قرمز)
LED02G = 1 بار (سبز)
وضعیت در فضای باز = خاموش

کولر گازی LG Split System کد خطا = 22
LG AC Fault Definition = CT 2 Max. جریان - جریان 14A است
LED01G = 2 بار (قرمز)
LED02G = 2 بار (سبز)
وضعیت در فضای باز = خاموش

کولر گازی LG Split System کد خطا = 23
LG AC Fault Definition = DC Link Low Volt - ولتاژ پیوند DC
LED01G = 2 بار (قرمز)
LED02G = 3 بار (سبز)
وضعیت در فضای باز = خاموش

کولر گازی LG Split System کد خطا = 24
LG AC Fault Definition = فشار کم / زیاد - فشار پایین / فشار بالا باز است
LED01G = 2 بار (قرمز)
LED02G = 4 بار (سبز)
وضعیت در فضای باز = خاموش

کولر گازی LG Split System کد خطا = 25
LG AC Fault Definition = ولتاژ زیاد AC پایین / AC - ورودی ولتاژ AC غیر عادی
LED01G = 2 بار (قرمز)
LED02G = 5 بار (سبز)
وضعیت در فضای باز = خاموش

کولر گازی LG Split System کد خطا = 26
LG AC Fault Definition = موقعیت کمپرسور DC
LED01G = 2 بار (قرمز)
LED02G = 6 بار (سبز)
وضعیت در فضای باز = خاموش

کولر گازی LG Split System کد خطا = 27
LG AC Fault Definition = خطای PSC (راکتور)
LED01G = 2 بار (قرمز)
LED02G = 7 بار (سبز)
وضعیت در فضای باز = خاموش

کولر گازی LG Split System کد خطا = 28
LG AC Fault Definition = ولتاژ بالای پیوند DC - ولتاژ پیوند DC 420 ولت است
LED01G = 2 بار (قرمز)
LED02G = 8 بار (سبز)
وضعیت در فضای باز = خاموش

کولر گازی LG Split System کد خطا = 32
LG AC Fault Definition = دمای لوله تخلیه زیاد (INV)
LED01G = 3 بار (قرمز)
LED02G = 2 بار (سبز)
وضعیت در فضای باز = خاموش

تهویه مطبوع LG Split System کد خطا = 33
LG AC Fault Definition = دمای لوله تخلیه زیاد (معایب)
LED01G = 3 بار (قرمز)
LED02G = 3 بار (سبز)
وضعیت در فضای باز = خاموش

کولر گازی LG Split System کد خطا = 40
LG AC Fault Definition = سو Circ عملکرد مدار CT
LED01G = 4 بار (قرمز)
وضعیت در فضای باز = خاموش

کولر گازی LG Split System کد خطا = 41
LG AC Fault Definition = سنسور D-Pipe INV (باز / کوتاه) - مدار باز / کوتاه
LED01G = 4 بار (قرمز)
LED02G = 1 بار (سبز)
وضعیت در فضای باز = خاموش

کولر گازی LG Split System کد خطا = 44
LG AC Fault Definition = حسگر هوا باز / اتصال کوتاه
LED01G = 4 بار (قرمز)
LED02G = 4 بار (سبز)
وضعیت در فضای باز = خاموش

تهویه مطبوع LG Split System کد خطا = 45
LG AC Fault Definition = وضعیت. اتصال سنسور لوله / اتصال کوتاه
LED01G = 4 بار (قرمز)
LED02G = 5 بار (سبز)
وضعیت در فضای باز = خاموش

کولر گازی LG Split System کد خطا = 46
LG AC Fault Definition = سنسور لوله مکش باز / اتصال کوتاه
LED01G = 4 بار (قرمز)
LED02G = 6 بار (سبز)
وضعیت در فضای باز = خاموش

کولر گازی LG Split System کد خطا = 47
LG AC Fault Definition = نقاط ضعف سنسور لوله D باز / اتصال کوتاه
LED01G = 4 بار (قرمز)
LED02G = 7 بار (سبز)
وضعیت در فضای باز = خاموش

کولر گازی LG Split System کد خطا = 48
LG AC Fault Definition = D-Pipe & سنسور هوا (باز) - سنسور دوگانه از پریز برق جدا شده است
LED01G = 4 بار (قرمز)
LED02G = 8 بار (سبز)
وضعیت در فضای باز = خاموش

تهویه مطبوع LG Split System کد خطا = 51
LG AC Fault Definition = ظرفیت بیش از حد - ترکیب بیش از حد بار
LED01G = 5 بار (قرمز)
LED02G = 1 بار (سبز)
وضعیت در فضای باز = خاموش

تهویه مطبوع LG Split System کد خطا = 52
LG AC Fault Definition = خطای ارتباطی (micom اصلی زیر micom) - ضعیف / از دست دادن ارتباطات
LED01G = 5 بار (قرمز)
LED02G = 2 بار (سبز)
وضعیت در فضای باز = 0ff

کولر گازی LG Split System کد خطا = 53
LG AC Fault Definition = خطای ارتباطی (فضای داخلی) - ضعیف / از بین رفتن ارتباطات
LED01G = 5 بار (قرمز)
LED02G = 3 بار (سبز)
وضعیت در فضای باز = خاموش

کولر گازی LG Split System کد خطا = 54
LG AC Fault Definition = منبع تغذیه 3 فاز در فضای باز فاز معکوس / فاز از دست رفته - سیم کشی نادرست
LED01G = 5 بار (قرمز)
LED02G = 4 بار (سبز)
وضعیت در فضای باز = خاموش

تهویه مطبوع LG Split System کد خطا = 60
LG AC Fault Definition = مجموع بررسی EEPROM - عدم تطابق مجموع را بررسی کنید
LED01G = 6 بار (قرمز)
LED02G = (سبز)
وضعیت در فضای باز = خاموش

کولر گازی LG Split System کد خطا = 61
LG AC Fault Definition = دمای سنسور لوله کاندوم بالا - دمای کاندوم بالا
LED01G = 6 بار (قرمز)
LED02G = 1 بار (سبز)
وضعیت در فضای باز = خاموش

کولر گازی LG Split System کد خطا = 62
LG AC Fault Definition = دمای سنسور حرارت بالا
LED01G = 6 بار (قرمز)
LED02G = 2 بار (سبز)
وضعیت در فضای باز = خاموش

کولر گازی LG Split System کد خطا = 63
LG AC Fault Definition = دمای سنسور لوله کاست
LED01G = 6 بار (قرمز)
LED02G = 2 بار (سبز)
وضعیت در فضای باز = خاموش

کولر گازی LG Split System کد خطا = 65
LG AC Fault Definition = سنسور هیت سینک باز / اتصال کوتاه
LED01G = 6 بار (قرمز)
LED02G = 5 بار (سبز)
وضعیت در فضای باز = خاموش

تهویه مطبوع LG Split System کد خطا = 67
LG AC Fault Definition = قفل فن BLDC در فضای باز - مشکل موتور / مدار فن
LED01G = 6 بار (قرمز)
LED02G = 7 بار (سبز)
وضعیت در فضای باز = خاموش

تهویه مطبوع LG Split System کد خطا = 105
LG AC Fault Definition = خطای Comms (صفحه اصلی صفحه فن) - ضعیف / از بین رفتن ارتباطات
LED01G = 6 بار (قرمز)
LED02G = 5 بار (سبز)
وضعیت در فضای باز = خاموش

نمودارها و لیست های خطای سیستم تقسیم LG AC
شاخص های خطای کولر گازی LG Split System شاخص های خطای کولر گازی LG Split System


keurig 2.0 نمی تواند پمپاژ آب را متوقف کند

کد خطای سیستم تهویه مطبوع LG Split 1 کد خطای سیستم تهویه مطبوع LG Split 1

کد خطاهای تهویه مطبوع LG Split 2 کد خطاهای تهویه مطبوع LG Split 2

کد خطاهای تهویه مطبوع LG Split System 3 کد خطاهای تهویه مطبوع LG Split System 3

نمودارها و لیست های خطای اینورتر LG AC

کد خطاهای کولر گازی اینورتر LG 1 کد خطاهای کولر گازی اینورتر LG 1

کد خطای کولر گازی اینورتر LG 2 کد خطای کولر گازی اینورتر LG 2

دانلود: کدهای خطای سیستم تقسیم کولر گازی LG فایل PDF


کولرهای گازی Split LG: مسئله تعریق رطوبت


تهویه مطبوع LG: نحوه استفاده از کنترل از راه دور


کولرهای گازی LG: تمیز کردن فیلتر فیلتر AC


کولرهای گازی Split LG: ویژگی تمیز کردن خودکار - هوای بد بو AC


کولر گازی اسپلیت ال جی: مشکلات AC با سر و صدا